C#

C# (udtales See-sharp på engelsk) er et multi-paradigme programmeringssprog, som omfatter imperativfunktionelgeneriskobjektorienteret (klasse-baseret) og komponent-orienterede programmeringsdiscipliner. C# er designet til at være et enkelt, moderne, generelt anvendeligt, objektorienteret programmeringssprog[1].

Det bliver udviklet af Microsoft indenfor .NET, og er senere blevet godkendt som en standard af Ecma (ECMA-334[1]) og ISO(ISO/IEC 23270). C# er et af sprogene, som er designet for Common Language Infrastructure (CLI). C# blev designet af danskeren Anders Hejlsberg. Microsofts C# Compiler Team er ledet af en anden dansker, Mads Torgersen. C# er baseret på programmeringssprogene C++ og Java. Den seneste version er C# 7.3, som blev udgivet i 2018 samtidigt med Visual Studio2017 version 15.7.2.[2]

Fordele

  • Let at lære – For en C++/Java-programmør bør det ikke være noget problem at gå over til C#, da syntaksen ligner hinanden. Desuden har .NET et stort kodebibliotek som gør det relativt enkelt at opbygge et grafisk program.
  • Flere anvendelsesmuligheder – C# kan både anvendes som kompileringssprog på en lokal computer og som sprog i ASP.NET. Dette gør det enkelt at sammenkoble et program på en computer med en server-side løsning.
  • Mulighed for, på simpel vis, at lave løsninger der fx kan integrere med andre Microsoft produkter som Microsoft Office.
  • C#-kompileren indgår som standard i installationen af Microsoft.NET og kan anvendes uden nogen som helst licenser og udviklingsværktøjer.
  • Har adgang til .NET’s bibliotek af værktøjer, en fordel der gælder for alle sprog der kører på .NET platformen.

Ulemper

  • Kan være langsomt – C#/.NET-programmer køres præcis som Java-programmer i en virtuel maskine og kan i opstartsfasen opleves som langsom. Værktøjet ngen.exe som indgår i SDK‘et kan anvendes til at præ-kompilere MSIL-koden til ægte maskinkode til den aktuelle processorarkitektur. På den måde starter programmet hurtigt op, da ingen JIT-kompilering længere er nødvendig. Bemærk at .NET-assemblies prækompilerede med ngen.exe starter hurtigere men ofte eksekveres langsommere, da ingen optimering af koden er muligt i så vid udstrækning som ved brug af JIT-kompilering.
  • Kræver .NET – De der skal anvende et .NET-program skal som et minimum have det ca. 23 MB store “.NET Framework” installeret på sin computer. .NET 3.0 og tidligere versioner indgår dog som en del af Microsoft Windows Vista.
  • Platformsafhængigt – C# er stærkt bundet til Windows selvom .NET-implementationer findes til andre styresystemer som f.eks. Mono til GNU/Linux.

I december 2001 blev C# standardiseret af ECMA (ECMA-334) og i 2003 af ISO (ISO/IEC 23270).

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *