Datalogi – Intro

Hovedformålet med denne artikel er, at give et sæt læringsmoduler, der vil tage dig gennem grundlæggende programmering ved hjælp forskellige editorer til henholdsvis HTML, CSS, JavaScript og PHP.

Indhold

  • Introduktion
  • Variabler
  • Logik
  • Løkker og transformationer
  • Funktioner
  • Internettet

Hvad er Datalogi?

Så hvad er netop datalogi? For at være klar er computerprogrammering IKKE det samme som datalogi og datalogi er IKKE det samme som computerprogrammering.

Datalogi er læren om data og behandling af data – især vha. maskiner og computere. Ordet er dannet 8. marts 1966 af Peter Naur og benyttes hovedsageligt i de nordiske lande som alternativ til det engelske begreb Computer Science (eng.). På dansk anvendes i forbindelse med computere også begreberne IT og EDB, men disse henviser til den praktiske anvendelse af computere og ikke videnskaben datalogi.

Datalogi

Datalogi har faktisk sine rødder meget tidligere end man kunne forvente. I 1623 designede Wilhelm Schickard mekanisk regnemaskine. I 1834 udviklede Charles Babbage den første programmerbare mekaniske regnemaskine baseret på et stansekortsystem afledt af Jacquard-væven, og det samme år skrev Ada Lovelace, hvad der anses for at være det første computerprogram. I 1946 blev den elektroniske numeriske integrator og computer (ENIAC) en af de første elektroniske almindelige computere bygget ved University of Pennsylvania. Og den første grad i datalogi blev tildelt fra Cambridge University i 1953. En stor visuel historie af datalogi kan findes her.

Efterhånden som computere er blevet mere allestedsnærværende vokser de studiereserier, som også er omfattet af CS. Nedenfor er et hurtigt layout af nogle af fagområderne. De der er større er områder, som vi forhåbentlig vil dække i denne klasse.

Men nu skal vi fokusere på computerprogrammering.

Computerprogrammering

Så hvad mener vi når vi siger computer programmering? For at sige det så enkelt som muligt er kodning den proces, hvormed vi instruerer en computer til at gøre noget. Mens det ville være rart, hvis vi bare kunne hviske søde ting ind i mikrofonen på en computer, og det ville straks forstå vores dybeste ønsker, er det simpelthen ikke tilfældet. Jeg vil understrege dette igen og igen og igen i løbet af kurset: COMPUTERE ER DUMME! De tror ikke, de opfatter ikke, de er ikke kreative. Det er menneskers job; folk som dig. Computere er bare 0001011010011. De beregner bare de ting, du fortæller dem at gøre og ikke mere.

For at kunne kommunikere med denne bunke af silicium og ledninger skal vi komme med nogle meget specifikke instruktioner. Disse instruktioner kaldes algoritmer. Den måde, vi taler med computere på, er med et programmeringssprog. Der er mange, mange, mange forskellige programmeringssprog, men det, de alle har til fælles, er et sæt foruddefinerede ordforrådsfunktioner og grammatisk syntaks, som computeren kan forstå. Til dette kursus bruger vi et sprog kaldet JavaScript. Det er et godt sprog, der er grundlæggende for internettet. Nogle går endda så langt som at sige, at det er sproget på internettet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *