Datalogi

Hovedformålet med denne artikel er, at give et sæt læringsmoduler, der vil tage dig gennem grundlæggende begreber og principper indenfor datalogi.

Indhold

Introduktion

Hvad er Datalogi?

Så hvad er datalogi? For at få det helt på det rene er computerprogrammering IKKE det samme som datalogi, og datalogi er IKKE det samme som computerprogrammering!

Datalogi er læren om data og behandling af data – især vha. maskiner og computere. Ordet er dannet 8. marts 1966 af Peter Naur og benyttes hovedsageligt i de nordiske lande som alternativ til det engelske begreb Computer Science (eng.). På dansk anvendes det i forbindelse med computere og begreberne IT og EDB, men disse henviser til den praktiske anvendelse af computere og ikke videnskaben datalogi.

Datalogi

Datalogi har faktisk sine rødder meget tidligere end man kunne forvente. I 1623 designede Wilhelm Schickard en mekanisk regnemaskine. I 1834 udviklede Charles Babbage den første programmerbare mekaniske regnemaskine baseret på et kortsystem afledt af Jacquard-væven, og det samme år skrev Ada Lovelace, hvad der anses for at være det første computerprogram. I 1946 blev den elektroniske numeriske integrator og computer (ENIAC) en af de første elektroniske computere bygget ved University of Pennsylvania. Og den første grad i datalogi blev tildelt fra Cambridge University i 1953.

Efterhånden som computere er blevet mere allestedsnærværende vokser de studieretninger, som også er omfattet af Datalogi. Nedenfor er et hurtigt layout af nogle af fagområderne. Jeg vil give en introduktion til nogle af de større områder.

Men nu skal vi fokusere på computerprogrammering.

Computerprogrammering

Så hvad mener jeg, når jeg siger computerprogrammering? For at sige det så enkelt som muligt er programmering den proces, hvormed vi instruerer en computer til at gøre noget. Mens det ville være rart, hvis vi bare kunne hviske søde ting ind i mikrofonen på en computer, og den straks ville forstå vores dybeste ønsker, er det simpelthen ikke tilfældet. Jeg vil understrege dette igen og igen og igen: COMPUTERE ER DUMME! De tænker ikke, de opfatter ikke, de er ikke kreative. Det er menneskers job; folk som dig. Computere er bare 1 og 0. De beregner bare de ting, du fortæller dem at gøre og ikke mere.

For at kunne kommunikere med denne bunke af silicium og ledninger skal vi komme med nogle meget specifikke instruktioner. Disse instruktioner kaldes algoritmer. Den måde, vi taler med computere på, er med et programmeringssprog. Der er mange, mange, mange forskellige programmeringssprog, men det, de alle har til fælles, er et sæt foruddefinerede ordforrådsfunktioner og grammatisk syntaks, som computeren kan forstå. Derfor kan det anbefales at lære programmering!

Fortsæt til næste side.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *