Objektorienteret programmering (PHP)

Objektorienteret programmering (forkortes OOP) er et programmeringsparadigme som er tæt koblet til objektorienteret analyse og design (OOAD).

Se kildekode her: https://github.com/datalaere/php-oop

Følgende artikel vil tage udgangspunkt i programmeringssproget PHP, men teorien og principperne … LÆS MERE